รอยสักยันต์

รอยสักยันต์

รอยสักยันต์ การลงยันต์หรือการเขียนยันต์ใช้อักขระขอมซึ่งเป็นตัวย่อของพระคาถาแต่ละบท เนื่องจากหากเขียนพระคาถาลงไปในยันต์ทั้งหมดเนื้อที่อาจไม่พอ จึงใช้อักขระย่อ สมาธิสูงต้องใช้เมื่อลงยันต์ และต้องระวังไม่ให้อักขระทับเส้นยันต์ เพราะอาจทำให้ยันต์นั้นใช้ไม่ได้และต้องใช้สูตรในการต่อเส้นยันต์ใหม่ การลงยันต์ควรทำอย่างเป็นระบบและถูกต้องเพื่อให้มีผลสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการครับ

ยันต์กลม มีความหมายว่าเป็นพระพักตร์ของพระพุทธเจ้า ในทางศาสนาพราหมณ์หมายถึงพระพักตร์ของพระพรหม

ยันต์สามเหลี่ยม มีความหมายว่าเป็นพระรัตนตรัย หรือภพทั้งสาม ในทางศาสนาพราหมณ์หมายถึงเป็นพระเป็นเจ้าทั้ง 3 ของพราหมณ์ คือ พระอิศวร พระพรหม และพระนารายณ์

ยันต์สี่เหลี่ยม มีความหมายว่าเป็นทวีปทั้งสี่ หรือธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ำ ลม และไฟ

ยันต์รูปภาพ มีทั้งรูปภาพเทวดา มนุษย์ และสัตว์ต่าง ๆ ความหมายของยันต์รูปภาพอยู่ในตัวรูปภาพนั้น ๆ ครับ

รอยสักยันต์ การลงยันต์หรือการเขียนยันต์ต้องใช้อักขระขอมซึ่งเป็นตัวย่อของพระคาถาแต่ละบท เนื่องจากเนื้อที่ในยันต์ไม่เพียงพอที่จะรองรับการเขียนพระคาถาทั้งหมด ดังนั้นจึงใช้อักขระย่อ และตัวเลขที่ปรากฏในยันต์ย่อมาจากอักขระขอมในพระคาถา ควรระวังที่จะไม่ให้อักขระทับทับเส้นยันต์เพราะจะทำให้ยันต์นั้นใช้ไม่ได้ หากลากเส้นยันต์แล้วหยุด แสดงว่ายันต์นั้นไม่สมบูรณ์ จึงต้องใช้คาถาหรือสูตรเพิ่มเติมเพื่อให้ยันต์สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

ในกรณีที่ยันต์มีคาถาหรือสูตรกำกับไว้ ผู้ที่เขียนยันต์จะต้องภาวนาคาถานั้นไปพร้อมกับการลงยันต์ ซึ่งจะต้องใช้สมาธิสูงเพื่อประสานความต concentration ในกระบวนการนี้ ขั้นตอนและวิธีการลงยันต์รวมถึงสูตรต่าง ๆ มีอยู่มากและความรู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้จากลิงค์ที่ท่านให้มาครับ ถ้าท่านสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับยันต์ คาถา

และสูตรต่าง ๆ ควรศึกษาข้อมูลจากที่นักเขียนยันต์ที่ถูกประสานมากมายเสนอในอินเทอร์เน็ตและหาคำแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้ยันต์ด้วยครับ แต่ขอแนะนำให้ใช้ข้อมูลนี้อย่างระมัดระวังและมีความเข้าใจในความหมายและบริบทของการใช้ยันต์ คาถา และสูตรต่าง ๆ ให้ดี เนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับศาสนาและวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งและมีความศักดิ์สิทธิ์

เพิ่มเติม : การสักยันต์

หน้าแรก : รอยสัก

#รอยสัก #การดูแลรอยสัก #ประเภทรอยสัก #รอยสักผู้ชาย #รอยสักผู้หญิง #รอยสักมินิมอล #รอยสักฟอนต์ #รอยสักภาษาจีน #รอยสักแขน #รอยสักหลัง #รอยสักคอ #รอยสักในร่มผ้า #รอยสักไทย #รอยสักญี่ปุ่น #รอยสักโอสคูล #รอยสักชนเผ่า #รอยสักจีน #ไอเดียรอยสัก #รอยสักสัตว์ #รอยสักยันต์ #ความหมายรอยสัก #รอยสักชนเผ่า #รอยสักถมดำแบบผสมผสาน #รอยสักโอสคูลหรือ #รอยสักนิวสคูล #รอยสักนีโอเทรดดิชั่นนอล #รอยสักญี่ปุ่น  #irezumi #รอยสักไทย #รอยสักยันต์ #รอยสักแนวไบโอ #รอยสักภาพเหมือน #รอยสักแนวจุด #รอยสักมานดาล่า #รอยสักข้อความความหมายดี #รอยสักมินิมอล #รอยสักแบบสีน้ำ